Baggrund og hensigt

Det startede for nogle år siden, da vi var færdige med den sidste værkstedsaften.Vi blev enige om at forsætte om fredagen med at køre lidt terræn i stedet for, så vi kunne holde hyggen ved lige ca. hver 14. dag. 
Det blev starten til ”Fredagsklubben”.Vi kørte hos dem i klubben, der havde arealer til det, og en del i Løgtved ny Grusgrav, hvor der var masser af nye muligheder hver gang, da der blev gravet flittigt i den periode. Det drejede sig om at alle kunne få lov at køre, også unge mennesker, der ikke var gamle nok til kørekort. Der blev også kørt med specielle biler, som ikke var indregistreret. Kort sagt alle kunne være med, idet områderne er private uden adgang for andre. Der blev lavet projekter som f. eks. afprøvning af svævebane til årets NV Challenge, trophy træning til 5-bilstrophy og der blev også lavet t-shirts med fine tryk på. Invitation til arrangement foregik med sms/hjemmeside, og folk er altid mødt flittigt op. 
I den senere tid modnedes tankerne. Der havde længe været snakket om en ny klub, og vi blev enige om, at det nu var tid til at gøre det officielt. En af de store motorer i klubben ringede rundt og spurgte til, om ikke det var en god ide at få stiftet en større klub, og det skete så ved en stiftende generalforsamling d. 7. juli 2010. 
Hensigten med klubben er at skabe rammen om nogle spændende og hyggelige oplevelser med primært Land Rover biler, hvor kørsel og oplevelser med bilerne har første prioritet.

Mere om os

Hjemmesiden www.lre.dk eller skal være det virtuelle klubhus, hvor alle informationer til medlemmerne kan findes.Der er ikke noget klubblad og for at holde omkostninger og arbejde på et minimum vil al kommunikation vil foregå elektronisk, inkl. indkaldelser til generalforsamlinger og opkrævning af kontingent.

 Bestyrelsen er ganske ulønnet, ligesom generalforsamlinger heller ikke vil blive specielt luksuriøse. Golde omkostninger skal i det hele taget holdes på et absolut minimum. Hjemmesiden tiltænkes at blive et interaktivt redskab til glæde for alle, ikke mindst ved at medlemmerne på det kraftigste opfordres til at levere materiale, f.eks. beskrivelser af reparationer, oplevelser med bilen på ture og ved div. arrangementer, krydret med billeder. 

Ligeledes er det håbet at forummet vil blive aktivt og levende med en god blanding af teknik og hygge i en fordragelig tone og ånd. Vældigt udemokratisk vil alle tilløb til fnidder, perfiditeter og hadske indlæg blive fjernet uden begrundelse, idet sådant ikke befordrer ideen om en rar klub. Erfaringen viser at den slags skriftlige udbrud, meget let kan blive opfattet meget sårende og give anledning til svær misstemning, til meget stor skade for en klub.Medlemmer, der har meget forskelligt synspunkt på en sag, mødes face to face og løser deres problem direkte og internt.